Have any questions? Feel free to contact us
+66 ​02-671-2148
Language : TH / EN / JP

FDL คือ?

เราเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเน้นการรักษาความปลอดภัย เราภูมิใจในผลการดำเนินงานในประเทศไทยซึ่งยาวนานกว่า 10 ปี

เพราะเป็นบริษัทที่ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด ซึ่งรองรับกับระบบรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบ เราจึงสามารถเสนอบริการที่เรามีประสบการณ์อย่างช่ำชองได้อย่างหลากหลาย
ในกลุ่มบริษัทเรา มีบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านงานภายนอกอาคารและการซ่อมแซม จึงสามารถเสนอบริการที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงทั้งอาคารในระยะกลางและระยะยาวได้

คุณมีปัญหาแบบนี้ไหม?

☑︎ อยากลดต้นทุนการรักษาความปลอดภัย

☑︎ ไม่รู้ว่า รายละเอียดในสัญญาเหมาะสมกับเนื้องานปัจจุบันหรือไม่

☑︎ ผู้รับเหมาตอบสนองช้า / ไม่ตอบสนอง

☑︎ อยากปรับเปลี่ยนและซ่อมบำรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

☑︎ อยากให้เป็นบริษัทเดียวดูแลงานอื่นๆนอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัยด้วย เช่น งานทำความสะอาด

\ FDL สามารถแก้ได้ “ทุก” ปัญหา!/

ลดต้นทุนรวมของ
การรักษาความปลอดภัย!

→ ไม่ใช้ผู้รับเหมาคนกลาง

FDL Facility จัดอบรมเพื่อให้พนักงานของเราปฏิบัติงานได้เอง จึงไม่มีต้นทุนในการจ้างผู้รับเหมาคนกลาง

→ เสนอการลดต้นทุนด้วยการดูแลทั้งหมด

หากเปลี่ยนจากการใช้หลายๆบริษัทมาดำเนินการและดูแลแต่ละงานมาเป็นบริษัทเดียว อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ เราขอเสนอการดูแลแบบครบวงจร ทั้งการรักษาความปลอดภัยแบบประจำการ การรักษาความปลอดภัยเครื่องจักร และการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อช่วยลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพ

รายงานเป็นระยะ เพื่อกำจัดข้อผิด
พลาดในการควบคุมคุณภาพ!

→ รายงานเป็นเอกสารทั้งก่อนและหลังให้บริการ

ส่งเอกสารแสดงรายละเอียดงานก่อนและหลังเริ่มให้บริการ และจัดทำรายงานการดำเนินงาน เพื่อควบคุมคุณภาพและป้องกันไม่ให้รายละเอียดของงานต่างไปจากที่ตกลงกันไว้

→ รายงานลูกค้าเป็นระยะและควบคุมคุณภาพ

สอบถามข้อมูลจากลูกค้าเป็นระยะ ควบคุมคุณภาพการทำงานของพนักงานที่หน้างาน และอัพเดทสถานการณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพ

สนับสนุนการควบคุม
ทุกระบบในบริษัทของท่าน!

→ ให้บริการทั้งระบบ

FDL Facility มีผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมประสบการณ์ในแต่ละสายงานอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น งานรักษาความปลอดภัย งานทำความสะอาด งานทำสวน งานดูแลระบบ เราจึงสามารถให้บริการครอบคลุมทุกอย่างในอาคารของท่านได้

\ งานที่ให้บริการ /

รักษาความปลอดภัยแบบประจำการ


พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าประจำการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาความปลอดภัยให้บริษัทท่าน

ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย


ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด เซ็นเซอร์ อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก ฯลฯ

เฝ้าระวังเพื่อรักษาความปลอดภัย


เฝ้าระวังเพื่อรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง จากศูนย์เฝ้าระวังของบริษัทเรา ผ่านกล้องวงจรปิด เซ็นเซอร์ ฯลฯ เราจะติดต่อไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่หน้างานและตำรวจ ในทันทีที่เกิดปัญหาขึ้น

รักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย


การซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดทั้งหมดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้ง ต้องมีการบันทึกอย่างเป็นระบบด้วย จึงสามารถป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหากับเครื่องจักรได้ นอกจากนี้ การซ่อมบำรุงอย่างเหมาะสมจะช่วยให้กล้องวงจรปิดใช้งานได้ยาวนานและปลอดภัย

งานอื่นๆ


*งานบริการที่กลุ่มบริษัทเราให้บริการ
เรายังให้บริการอื่นๆ ตามคำขอต่างๆ ด้วย ติดต่อเรามาได้เลย

ทำความสะอาด / ดูแลสวน / ดูแลระบบ / ซ่อมบำรุงอาคาร / ทาสีพื้น / ทาสีกำแพงด้านนอกอาคาร / ก่อสร้างถนน / ก่อสร้างที่จอดรถ / ระบบไฟฟ้า / ระบบระบายน้ำเสีย / ทำสวน / เพิ่มพื้นที่สีเขียวในอาคาร ฯลฯ

ลูกค้าจริง

\จำนวนบริษัทลูกค้า มากกว่า 200 บริษัท!/

\ เสียงจากลูกค้า /

ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนดำเนินงานจริง

สอบถามรายละเอียด
ที่ต้องการให้ดำเนินการ

สำรวจพื้นที่จริง

เสนอราคา

ทำสัญญา

เริ่มให้บริการ

รักษาและติดตามงาน

\ คำถามที่พบบ่อย /

ให้บริการในพื้นที่ใดบ้าง?

เราให้บริการในกรุงเทพฯ, อยุธยา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง หากต้องการรับบริการในพื้นที่อื่นๆ ก็สามารถให้บริการได้ โปรดติดต่อสอบถามได้เลย

สามารถสอบถามราคาคร่าวๆทางโทรศัพท์ได้หรือไม่?

รายละเอียดในการเสนอราคาจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ที่ตั้งของอาคาร สภาพการเข้าออกของคน ความจำเป็นในการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ฯลฯ
จึงขอเสนอราคาหลังจากได้ไปดูพื้นที่จริง

สามารถรับเฉพาะบริการรักษาความปลอดภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ได้หรือไม่?

ได้
เราสามารถให้บริการรักษาความปลอดภัยสำหรับที่อยู่อาศัยอย่างเดียวได้

สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการทำงานหลังจากทำสัญญาแล้ว ได้หรือไม่?

ได้
หลังจากที่ได้เริ่มให้บริการแล้ว อาจจะทราบสถานการณ์จริง หากท่านติดต่อมาเพื่อแจ้งความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการทำงาน เราก็จะเสนอรายละเอียดงานให้อีกครั้งในทันที

\ ติดต่อสอบถาม ที่นี่ /

\ ขอใบเสนอราคา / ติดต่อสอบถาม ฟรี /

FDL Security and Facility Services Co., Ltd.

115 Rimthangrotfaisaipaknam Road, Klongtoey, Klongtoey Bangkok, Thailand 10110

  • Email : info@fd-lab.com

    \\ ขอใบเสนอราคา / ติดต่อสอบถาม ฟรี //
    ติดต่อสอบถาม ที่นี่
    ติดต่อสอบถาม ที่นี่