Have any questions? Feel free to contact us
+66 ​02-671-2148
Language : TH / EN / JP

การก่อสร้าง และซ่อมบำรุง

การก่อสร้างอาคารในประเทศไทยที่ไม่ได้คุณภาพมีอยู่ไม่น้อย ทั้งยังต้องเผชิญกับปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศ หากไม่ซ่อมแซมอาคารเป็นประจำ ก็จะเกิดปัญหาต่างๆมากมายขึ้นได้
จากประสบการณ์การดำเนินกิจการในฐานะบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสวน เราเข้าจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมแซมต่างๆ รวมถึงงานภายนอกอาคารที่เป็นลักษณะเฉพาะในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว จึงได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก

ในกลุ่มบริษัทเรา มีบริษัทที่ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด ซึ่งให้บริการงานรักษาความปลอดภัยและงานทำความสะอาดด้วย จึงสามารถเสนอได้ทุกบริการที่เกี่ยวกับการดูแลและการซ่อมบำรุงได้ทั้งอาคาร

01 งานภายนอกอาคาร

ก่อสร้างถนน / ก่อสร้างที่จอดรถ / ก่อสร้างกำแพงด้านนอกอาคาร / ก่อสร้างโครง / ก่อสร้างห้องน้ำ / ก่อสร้างบันได / ก่อสร้างรางน้ำฝน / ก่อสร้างหลังคา ฯลฯ

02 งานทาสี

ทาสีหลังคา / ทาสีภายนอกอาคาร / ทาสีพื้น / ทาสีกันน้ำ / ทาสีส่วนที่เป็นเหล็ก / ทาสีแทงก์ ฯลฯ

03 งานระบบ

ระบบไฟฟ้า / ระบบแสงสว่าง / ระบบประปา / ระบบท่อ / ระบบระบายน้ำเสีย / ระบบดับเพลิง ฯลฯ

04 งานทำสวน

ระบบไฟฟ้า / ระบบแสงสว่าง / ระบบประปา / ระบบท่อ / ระบบระบายน้ำเสีย / ระบบดับเพลิง ฯลฯ